Vilkår

Studenterkitler

Tandlægestuderendes kitler

Forløb

Forundersøgelse: Alle nye patienter skal have foretaget en forundersøgelse. Her vil vi vurdere, om den behandling, du har behov for, er egnet til de studerende.

Hvis der skal tages røntgenbilleder, er det inkluderet i prisen.

Afvisning: Hvis den behandling, du har behov for, ikke er egnet for de tandlægestuderende, vil du blive afvist. Årsagen kan være, at behandlingen er for svær, eller at der er for lang ventetid.

Tilbud om behandling: Hvis behandlingen kan udføres på Tandlægeskolen, vil du blive skrevet på en venteliste, hvorefter du vil få tilsendt en tid til den egentlige behandling.

Afslutning af behandling: Når din behandling er afsluttet, vil du blive udskrevet som patient. Hvis du senere får behov for ny behandling, skal du have foretaget en ny forundersøgelse.

Behandling

Behandlinger på Tandlægeskolen udføres af studerende under vejledning af kvalificerede tandlæger og som en del af undervisningen.

Du indskrives som patient til en specifik behandling. Vi anbefaler derfor, at du også går til regelmæssigt eftersyn hos din egen tandlæge.

Varighed

Behandlingerne tager oftest længere tid end hos en almindelig tandlæge, fordi der bliver brugt tid på at forklare og spørge.

Behandlingerne foregår på hverdage kl. 8.15-10.30 og kl. 11.15-13.30. 

Kommunikation

Det er vigtigt, at vi kan informere dig om dit behandlingsforløb. Derfor skal du kunne kommunikere på dansk eller engelsk. Du kan altid spørge den studerende eller tandlægen undervejs i forløbet.

Persondata og samtykke

Tandlægeskolens klinik fungerer som andre tandklinikker og hospitaler og er derfor underlagt den gældende lovgivning for journaloptagelse og opbevaring af persondata.

Når du bestiller tid til en forundersøgelse eller nødbehandling, beder vi om dit samtykke til at registrere dine personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige, for at vi kan udføre den undersøgelse/behandling, du har bestilt tid til.

Hvis du efterfølgende bliver indskrevet som patient, skal du, efter grundig orientering, give dit samtykke til den pågældende behandling.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Dine oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt i Tandlægeskolens elektroniske patientjournal, hvor ingen uvedkommende har adgang til dine oplysninger. Tandlægeskolen overdrager eller videregiver kun dine oplysninger i henhold til Sundhedslovens regler om fortrolighed og patienters medinddragelse. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger i 10 år efter den sidste kontakt.