Vilkår

 

 

Forundersøgelse: Alle nye patienter skal igennem en forundersøgelse, hvor det vurderes, om den behandling, du har behov for, er egnet til de studerende.

En forundersøgelse kan vare op til 1½ time.

Hvis der skal tages røntgenbilleder, er det inkluderet i prisen.

Afvisning: I nogle tilfælde, kan vi ikke indskrive dig til behandling. Det kan fx være hvis behandlingen er for omfattende, eller  der er for lang ventetid.

Tilbud om behandling: Hvis behandlingen kan udføres på Tandlægeskolen, vil du blive skrevet på en venteliste, hvorefter du vil få tilsendt en tid til den egentlige behandling.

Afslutning af behandling: Når din behandling er afsluttet, vil du blive udskrevet som patient. Hvis du senere får behov for ny behandling, skal du have foretaget en ny forundersøgelse.

 

 

 

 

 

 

Tandlægeskolens klinik fungerer som andre tandklinikker og hospitaler og er derfor underlagt den gældende lovgivning for journaloptagelse og opbevaring af persondata.

Når du bestiller tid til en forundersøgelse eller nødbehandling, beder vi om dit samtykke til at registrere dine personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige, for at vi kan udføre den undersøgelse/behandling, du har bestilt tid til.

Hvis du efterfølgende bliver indskrevet som patient, skal du, efter grundig orientering, give dit samtykke til den pågældende behandling.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Dine oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt i Tandlægeskolens elektroniske patientjournal, hvor ingen uvedkommende har adgang til dine oplysninger. Tandlægeskolen overdrager eller videregiver kun dine oplysninger i henhold til Sundhedslovens regler om fortrolighed og patienters medinddragelse. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger i 10 år efter den sidste kontakt.

Tandlægeskolen er en undervisningsinstitution, og din behandling indgår derfor i undervisningen.