Vilkår

 

 

Forundersøgelse: Alle nye patienter skal igennem en forundersøgelse, hvor det vurderes, om den behandling, du har behov for, er egnet til de studerende. Vi kan ikke garantere behandling, selvom du har fået foretaget en forundersøgelse.

En forundersøgelse kan vare op til 1½ time.

Hvis der skal tages røntgenbilleder, er det inkluderet i prisen.

Afvisning: I nogle tilfælde, kan vi ikke indskrive dig til behandling. Det kan fx være at behandlingen er for omfattende, og derfor ikke studenteregnet, eller at der vil være for lang ventetid. Hvis du afvises, vil tandlægen, der undersøger dig, forklare hvorfor.

Tilbud om behandling: Hvis behandlingen kan udføres på Tandlægeskolen, vil du blive skrevet på en venteliste, hvorefter du vil få tilsendt en tid til den egentlige behandling.

Afslutning af behandling: Når din behandling er afsluttet, vil du blive udskrevet som patient. Hvis du senere får behov for ny behandling, skal du have foretaget en ny forundersøgelse.

 

 

 

Behandlinger på Tandlægeskolen bliver udført af studerende og foregår som en del af undervisningen. Kvalificerede tandlæger underviser og vejleder de studerende og har ansvaret for, at behandlingerne udføres korrekt.

Behandlingerne indgår i de studerende læringsmål. Dette betyder, at man kun kan indskrives til behandling, hvis den behandling, man har behov for, ligger inden for disse læringsmål. Tandlægeskolen er en undervisningsinstitution og ikke en almindelig tandklinik. Man har derfor som borger ikke krav på at blive behandlet på Tandlægeskolen.

Du indskrives som patient til en specifik behandling. Vi anbefaler derfor, at du også går til regelmæssigt eftersyn hos din egen tandlæge.

Selvom du har fået foretaget en forundersøgelse, kan vi ikke garantere, at du kan indskrives til behandling.

 

 

Det er vigtigt, at du er informeret om dit behandlingsforløb. Derfor skal vi kunne kommunikere direkte og entydigt med dig på dansk eller engelsk. Hvis du har behov for tolkning, kan vi desværre ikke indskrive dig til behandling.

Du kan altid spørge den studerende eller tandlægen undervejs i forløbet.

 

Tandlægeskolens klinik fungerer som andre tandklinikker og hospitaler og er derfor underlagt den gældende lovgivning for journaloptagelse og opbevaring af persondata.

Når du bestiller tid til en forundersøgelse eller nødbehandling, beder vi om dit samtykke til at registrere dine personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige, for at vi kan udføre den undersøgelse/behandling, du har bestilt tid til.

Hvis du efterfølgende bliver indskrevet som patient, skal du, efter grundig orientering, give dit samtykke til den pågældende behandling.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Dine oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt i Tandlægeskolens elektroniske patientjournal, hvor ingen uvedkommende har adgang til dine oplysninger. Tandlægeskolen overdrager eller videregiver kun dine oplysninger i henhold til Sundhedslovens regler om fortrolighed og patienters medinddragelse. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger i 10 år efter den sidste kontakt.