Børn og unge

Børneafdelingen

Børneafdelingen

På Børneafdelingen behandles børn og unge af tandlæge- og tandplejerstuderende. Det foregår altid under supervision af uddannede tandlæger, der har erfaring med børnetandpleje.

Vores patienter kommer primært fra Københavns Kommune, men alle, der har lyst, har mulighed for at gå til tandlæge her hos os.

Fordi det er studerende, der udfører undersøgelse og behandling, er det vigtigt, at barnet er "studenteregnet". Du skal også regne med, at besøget tager længere tid end hos en almindelig tandlæge.

Vi indkalder som udgangspunkt til undersøgelse én gang årligt. Ved behov, som vurderes individuelt, indkalder vi oftere til kontrol eller forebyggende behandling.

Du kan læse mere om de enkelte behandlinger længere nede på siden.

Find vej til klinikken

Når du kommer ind ad svingdøren ved Nørre Allé 20, skal du holde til venstre og gå til R4, den gule væg for enden af vandrehallen.

Her ligger Tandlægeskolens Børneafdeling og Københavns Kommunes børnetandklinik (Panumklinikken).

Har du tid på Børneafdelingen, skal du gå ind ad den gule dør og følge den blå streg på gulvet. En klinikassistent vil tage imod og registrere dig.

Har du tid på Panumklinikken, skal du skanne dit sygesikringsbevis og vente i vandrehallen, til du bliver kaldt ind.

Kontakt

Vil du bestille tid, eller ønsker du at tale med os, kan du kontakte os på:

35 32 69 12

Telefonen er åben kl. 7.45-10.30 og 11.15-13.30

Samtykke

Der skal altid foreligge samtykke fra forældre eller værge, inden undersøgelse eller behandling kan udføres. Du kan finde information om samtykke og fuldmagt til ledsager her:

Behandlinger

Bedøvelse

Beskrivelse: 
Lokalbedøvende creme påføres på slimhinden og efterfølgende indsprøjtes lokalbedøvende væske med en kanyle.

Risiko for komplikationer:
Lokalbedøvende midler er en sikker form for bedøvelse.
En sjælden gang kan der opstå smerter efter en indsprøjtning, der kan give blodudtrædning i vævet omkring indstikket, infektion eller nerveskade.
Kun helt undtagelsesvis sker det, at man kan få en generel reaktion på injektionen. Allergiske reaktioner er yderst sjældne ved lokalbedøvelse.
Kroppens naturlige reaktion på adrenalin (hvis bedøvelsen indeholder dette) bliver til tider opfattet som en allergisk reaktion. Denne reaktion opleves gerne som hjertebanken, opblussen og en følelse af omtågethed.
Efter behandlingen er der øget risiko for at bide sig i læber, tunge, kindernes slimhinder eller bløde gummer, når disse områder er bedøvet, hvilket kan resultere i store og generende sår, der dog vil hele op i løbet af en uges tid. Indtagelse af mad bør derfor undgås, til bedøvelsen er aftaget.

Bivirkninger:
Allergi overfor medikamenter/skyllemidler som bruges under behandlingen.

Konsekvens af behandling:
Giver smertefrihed og nedsat følesans i det bedøvede område.

Konsekvens af ingen behandling:
Ved fravalg af lokalbedøvelse under en behandling, kan behandlingen være smertefuld, og der er risiko for en efterfølgende udvikling af tandlægeskræk.

COVA

Beskrivelse:
Rodbehandling af en mælketand

Risiko for komplikationer:
Infektion og dermed risiko for at en mælketand må trækkes ud før tid. / Risiko for at tanden knækker.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer.

Konsekvens af behandling:
Bevarelse af mælketand indtil tanden bliver en rokketand.
Forebygger smerter, fraktur og infektion.

Konsekvens af ingen behandling:
Fortsat udvikling af hul (caries), og dermed risiko for smerter, infektion og fraktur.
Risiko for tandudtrækning og deraf risiko for manglende plads til de blivende tænder.
Risiko for beskadigelse af den blivende tand nedenunder.

Ekstraktion af mælketand eller permanent tand pga. tandregulering

Beskrivelse:
Tandudtrækning/fjernelse af mælketand.

Risiko for komplikationer:
Risiko for at den del af tandens rod knækker.
Risiko for at en del af knoglen knækker.
Forlænget blødning.
Risiko for smerter efterfølgende.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer i lokalbedøvelsen.

Konsekvens af behandling:
Der skabes bedre pladsforhold, så tandregulering kan undgås eller forbedres.

Konsekvens af ingen behandling:
Tandregulering: En mindre optimal behandling.

Ekstraktion af mælketand pga. hul eller infektion

Beskrivelse: 
Tandudtrækning/fjernelse af mælketand

Risiko for komplikationer:
Risiko for at den del af tandens rod knækker.
Risiko for at en del af knoglen knækker.
Forlænget blødning.
Risiko for smerter efterfølgende.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer i lokalbedøvelsen.
Der kan ske tandvandringer i tandbuen.
Mulighed for periode som tandløs, indtil den nye tand vokser frem.

Konsekvens af behandling:
Årsagen til smerter eller tandbyld fjernes, hvorved disse forsvinder.

Konsekvens af ingen behandling:
Fortsatte smerter, spredning af infektion.
Tandbyld fra mælketænder kan skade de blivende tænder.

Ekstraktion af permanent tand pga. hul eller infektion

Beskrivelse:
Tandudtrækning/fjernelse af tand.

Risiko for komplikationer:
Risiko for at en del af tandens rod knækker.
Forlænget blødning.
Risiko for smerter efterfølgende.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer i lokalbedøvelsen.

Konsekvens af behandling:
Årsagen til smerter eller tandbyld fjernes, hvorved disse forsvinder.

Konsekvens af ingen behandling:
Fortsatte smerter, spredning af infektion.

Fissurforsegling

Beskrivelse:
Lakering af tændernes dybe furer med en tyndtflydende plast.

Risiko for komplikationer:
Behandlingen med tyndtflydende plast kræver absolut tørlægning. Ellers er der risiko for, at der opstår caries på tanden i relation til forseglingsmaterialet.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer.

Konsekvens af behandling:
Tanden er nemmere at holde ren.
Behandlingen er med til at forebygge, at der skal bores i tanden.

Konsekvens af ingen behandling:
Større risiko for udvikling af hul (caries), så det bliver nødvendigt at bore og lave en fyldning i tanden.

Fluorpensling

Beskrivelse:
Fluorpensling anvendes til at bremse udviklingen af begyndende huller (caries) i tænderne. Fluorpensling kan også benyttes til at lindre symptomer fra følsomme tænder, hvor årsagen ikke er et hul.  

Risiko for komplikationer:
Ingen, så længe max-dosis overholdes.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer i fluorpræparatet.

Konsekvens af behandling:
Behandlingen er med til at forebygge, at der skal bores og laves en fyldning i tanden.

Konsekvens af ingen behandling:
Udvikling af hul (caries), så det bliver nødvendigt at bore og lave en fyldning i tanden.

Fyldning med Dyract eller GI på mælketænder

Beskrivelse:
Efter fjernelse af det syge tandvæv ved hjælpe af bor, erstattes den manglende tandsubstans med en tandfarvet fyldning.

Risiko for komplikationer:
Risiko for at en tand eller fyldning knækker.
Nyt hul (caries) i relation til fyldning. Under udboringen kan udstrækningen af det usunde tandvæv vise sig at være større, end hvad der er synligt på røntgen og i munden. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at udvide behandlingen til en COVA-behandling (se under COVA).
Betændelse ved rødderne.
Boreskade på nabotand.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer.

Konsekvens af behandling:
Bevarelse af tand indtil tanden bliver til en rokketand.
Forebygger yderligere udvikling af caries, der vil kræve mere kompliceret behandling.

Konsekvens af ingen behandling:
Fortsat udvikling af caries, og dermed risiko for smerter, infektion og fraktur.
Risiko for tandudtrækning, og deraf risiko for manglende plads til de blivende tænder.

Fyldning med plast på blivende tænder

Beskrivelse:
Efter fjernelse af det syge tandvæv ved hjælp af bor, erstattes den manglende tandsubstans med en tandfarvet fyldning.

Risiko for komplikationer:
Risiko for at tand eller fyldning knækker.
Caries i relation til fyldning.
Under udboringen kan udstrækningen af det usunde tandvæv vise sig at være større, end hvad der er synligt på røntgen og i munden. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt med en rodbehandling (se under RODBEHANDLING).
Boretraume på en nabotand.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer.

Konsekvens af behandling:
Bevarelse af tand.
Forebygger yderligere udvikling af hul (caries), der vil kræve mere kompliceret behandling.

Konsekvens af ingen behandling:
Fortsat udvikling af hul (caries), og dermed risiko for smerter, infektion og fraktur.
Risiko for at tanden må trækkes ud.

Lattergas (kvælstofforilte)

Beskrivelse:
Kvælstofforilte er en farveløs og lugtfri gasart, som i blanding med ilt (N₂O-O₂) bruges til moderat sedering i forbindelse med tandbehandling for at forebygge og behandle angst for tandbehandling.

Risiko for komplikationer:
Hvis man ikke trækker vejret gennem næsen, virker lattergassen ikke.
Der kan opstå ubehag, svimmelhed og evt. opkast ved indtag.

Bivirkninger:
Allergi overfor medikamenter/skyllemidler som bruges under behandlingen.

Konsekvens af behandling:
Gør det lettere for barnet at slappe af og modtage tandbehandling.

Konsekvens af ingen behandling:
Ved fravalg af lattergas kan behandlingen blive en dårlig oplevelse, og der er risiko for efterfølgende udvikling af tandlægeskræk.

Rodbehandling

Beskrivelse:
Fjernelse af sygt nervevæv i en tand og efterfølgende placering af en fyldning i rodkanalen, som derved forhindrer/heler en infektion (betændelse) i tand og knoglevæv.
Rodbehandling kan også i nogle tilfælde være nødvendig, hvis tanden har været udsat for et traume eller har vedvarende smerter, som ikke kan behandles på andre måder. En rodbehandling kan derfor være nødvendig for at fjerne både en levende, betændt eller død nerve.

Risiko for komplikationer:
Smerter
Hævelse
Betændelse på tandroden med eller uden smerter.
Fraktur af instrumenter i rodkanalen
Misfarvning af tanden
Fraktur af tanden
Fantomsmerter efter behandlingen.

Bivirkninger:
Allergi overfor medikamenter/skyllemidler som bruges under behandlingen.

Konsekvens af behandling:
Heling af betændelse i tandroden.
Tandens nerve erstattes med fyldningsmateriale.

Konsekvens af ingen behandling:
Betændelse i knoglen omkring tandroden med eller uden smerter.
Spredning af bakterier til andre organer (fx hjerne og hjerte).

SEAL

Beskrivelse:
En plastlakering af et lille hul på tandens tyggeflade, hvor tandlægen ellers ville bore og lave en fyldning.

Risiko for komplikationer:
Hullet kan udvikle sig, hvis lakken ikke er tæt.

Bivirkninger:
Allergi overfor indholdsstoffer.

Konsekvens af behandling:
Behandlingen kan forlænge tandens levetid, da den ikke svækkes af en udboring.
Behandlingen stopper sygdomsprocessen.
Behandlingen kræver jævnlige kontroller, og ca. 5-10 % af alle lakeringer skal repareres hvert år.

Konsekvens af ingen behandling:
Bore og lave en fyldning i tanden.