Spørgsmål og svar

Hvilke typer behandlinger kan jeg få lavet?

Vi kan udføre de fleste typer behandlinger. Vi tilbyder ikke almindeligt tandeftersyn eller tandrensning uden yderligere behandling.

De mest almindelige behandlinger er fyldninger, rodbehandlinger, tandudtrækninger og implantatbehandlinger. Du kan finde en oversigt over alle typer behandlinger under priser.

Kan man få rettet tænder på Tandlægeskolen?

Vi udfører tandreguleringsbehandlinger med fast eller aftageligt apparatur. Det vil sige typisk med ganebøjle eller metalskinner på tænderne.

Du kan ikke få rettet tænder med usynlige bøjler, og vi tilbyder ikke second opinion vedr. tandregulering.

Hvad gør jeg hvis jeg bliver forhindret i at møde op til en aftalt tid?

Du bedes gives besked i så god tid som muligt ved at sende en mail til odont-afbud@sund.ku.dk eller ringe til Patientservice på 35 32 35 90 (hverdage kl. 7.45-12).

Hvis du har bestilt tid i onlinebookingen, kan du aflyse/ændre din tid indtil 24 timer før din aftale. Det gør du ved at logge dig ind og flytte eller aflyse din tid.

Hvis du aflyser flere gange i træk eller bliver væk uden at melde afbud, vil du blive afsluttet som patient

Hvad gør jeg, hvis noget går løs, eller jeg får smerter, når Tandlægeskolen har lukket?

Når Tandlægeskolen har lukket, skal du kontakte en privat tandlæge. Hvis du har et akut problem kan du kontakte Tandlægevagten, Oslo Plads, 2100 København Ø.

Tandlægeskolen refunderer ikke udgifter til privat tandlæge eller Tandlægevagten.

Hvad hvis den studerende, jeg går hos, bliver færdiguddannet eller holder op?

Hvis du er i gang med en behandling hos en studerende, der bliver færdig eller holder op, vil du blive overført til en anden studerende eller til en tandlæge, der vil færdiggøre din behandling.

Kan jeg få mine røntgenbilleder og journalmateriale udleveret?

Dine røntgenbilleder og oplysningerne i din journal kan overføres til en anden tandlæge. Tandlægen kan rekvirere materialet fra os med dit samtykke.

Kan jeg klage over en behandling?

Hvis du oplever en situation, som du ikke er tilfreds med, vil vi gerne høre fra dig. Vi bestræber os på at behandle alle henvendelser inden for ca. 1 uge (undtagen i juli-august hvor Tandlægeskolen er lukket).

Får jeg besked, hvis min behandlingsplan ændres?

Hvis der sker ændringer i din behandlingsplan, vil du få besked, og du skal give dit samtykke til en ændret behandling, inden den udføres. Du er altid velkommen til at spørge din behandler, hvis der er noget, du er usikker på.

Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg får tid?

Vi prøver så vidt muligt at tage hensyn til dine ønsker, når der planlægges behandlingstider. Behandlingerne foregår dog kun på hverdage i tidsrummet 8.15-13.30 (på tandreguleringsafdelingen til kl. 15 om torsdagen).

Må jeg tage nogen med (familie, venner, børn)?

Du er velkommen til at medbringe en ledsager. Der er dog begrænset plads ved stolen, så det kan være at vedkommende bliver bedt om at vente uden for klinikken.

Kan jeg komme på venteliste?

For nogle typer behandling er der mulighed for at blive skrevet på en venteliste. Ved forundersøgelsen vil du blive oplyst om den aktuelle ventetid.

Hvilke oplysninger har I om mig, og hvad bruger I dem til?

For at kunne udføre undersøgelse og behandling, skal vi bruge dine personoplysninger samt oplysninger om dit helbred.

Oplysninger bliver opbevaret i den elektroniske journal og kan kun videregives i henhold til Sundhedslovens regler om fortrolighed og patienters medinddragelse. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger i 10 år efter sidste kontakt med dig.

Kan jeg få slettet de oplysninger, I har om mig?

Efter skriftlig anmodning kan vi overdrage din journal og alle dine personoplysninger til opbevaring hos en autoriseret privatpraktiserende tandlæge eller til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er en udgift til denne procedure, som du selv skal dække. Udgiften er aktuelt i størrelsesordenen 1.400-2.800 kr.

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål, kan du sende det til odont@sund.ku.dk