Henvisning

Tandlæger og andre fagfolk kan henvise patienter til Tandlægeskolens specialklinik for udredning eller behandling af svære tilfælde.

Specialklinikkens aktiviteter foregår i et tæt samarbejde med Tandlægeskolens øvrige aktiviteter og bidrager løbende til udvikling af kliniske færdigheder for videnskabeligt personale og det kliniske team.

Røntgenbilleder rekvireres via rtg@sund.ku.dk eller via EDI-portalen (se kontaktinfo under Radiologi nedenfor).

Procedure for henvisning

  • Udfyld det relevante henvisningsskema
  • Send skema via sikker mail eller via EDI-portalen

Husk at gemme skemaet, når det er udfyldt, inden det sendes til os.

Skemaer og e-mailadresser findes under de enkelte kategorier.

Ved henvisning inden for andre kategorier benyttes det almene henvisningsskema

 

 

 

I EDI-portalen vælges kategorien Specialtandlæger og telefon 35 32 69 06

Sikker e-mail: odontologi@sund.ku.dk 

 

 

 

 

I EDI-portalen vælges kategorien Specialtandlæger og telefon 35 32 69 06

Sikker e-mail: odontologi@sund.ku.dk 

 

 

 

 

 

 

 

I EDI-portalen vælges Opret ny, Henvisning og herefter Andre henvisningstyper. Vælg kategorien Specialtandlæger, telefon 35 32 35 90 og Røntgenhenvisning.

Er du ikke på EDI, sendes henvisningen via sikker mail: rtg@sund.ku.dk vedhæftet nedenstående henvisningsskema til radiologi.

Hvis der henvises til CBCT, skal enoral optagelse eller panorama medsendes. 

Der modtages henvisninger til digitale røntgenundersøgelser vedr. fx:

  • Forundersøgelse ifm. implantatbehandling
  • Lejringsbestemmelse af retinerede tænder
  • Vurderinger af patologiske forandringer som cyster og tumorer, frakturdiagnostik
  • Diagnostik af forandringer i kæbeled og sinus maxillaris

Fra 1. april 2016 udføres der ikke opmåling af knoglehøjde på panoramaoptagelser. Der modtages dog stadig henvisning til panoramaoptagelse med andre diagnostiske formål. Ønskes opmåling til implantater, kan der henvises til Cone Beam CT skanning.

Retningslinjer for henvisning (indikationer) samt forventede stråledoser

Stråledoser - apparatur

Gennemsnitlig baggrundsstråling

I henhold til gældende lovgivning skal der indhentes informeret samtykke fra patienten før en røntgenundersøgelse. Samtykke indhentes af henviser.

 

 

 

 

I EDI-portalen vælges kategorien Specialtandlæger 

Sikker e-mail: oralkirurgi@sund.ku.dk 

 

 

 

I EDI-portalen vælges kategorien Specialtandlæger 

Sikker e-mail: oralkirurgi@sund.ku.dk 

 

 

pr. 30. november 2021:
For øjeblikket modtager vi ikke henvisninger på grund af lang ventetid

I EDI-portalen vælges kategorien Specialtandlæger og telefon 35 32 69 09

Sikker e-mail: oralkirurgi@sund.ku.dk 

 

 

 

 

 

Voksne patienter med Obstruktiv Søvnapnø (OSA) kan henvises til behandling med mandibelfremførende tandbøjle, MAD (også kaldet "snorkebøjle").

Undersøgelse, behandling og kontroller udføres af erfarne specialtandlæger, som er certificeret i Odontologisk Søvnmedicin.

Henvisningen omfatter voksne OSA-patienter diagnosticeret med respiratorisk polygrafi (helst manuelt scoret) med:

  • Mild til moderat OSA
  • Svær OSA hvor behandling med CPAP ikke tolereres

Henvisning fra læge, inklusiv sammenfattende diagnostisk søvnrapport samt oplysninger om patientens telefonnummer og e-mail sendes via sikker mail: orto-vu@sund.ku.dk 

Patienten genhenvises til henvisende læge for opfølgende respiratorisk polygrafi ved effekt, dog senest efter 6 måneder samt efter 2 års behandling med MAD.

Den samlede pris for undersøgelse og fremstilling af MAD inklusiv kontrol efter 1 og 6 måneder samt efter 1 og 2 år er 8.500 kr. Ca. halvdelen kan refunderes gennem sygeforsikring Danmark.

Priser:
(forbehold for ændringer)

Screening ved specialtandlæge for vurdering af dentofaciale forhold 500 kr.
Måltagning m.m. til MAD  3.000 kr.
Udlevering af MAD, inkl. kontrol efter 1 md., 6 mdr., 1 samt 2 år 5.000 kr.
Henvendelse på klinikken (for indskrevne patienter) 450 kr.
Fremstilling af ny MAD (for indskrevne patienter) 4.500 kr.
Reparation af MAD (for indskrevne patienter), ekskl. laboratorieomkostninger 450 kr.